NASZA OFERTA

Windykacja Należności

Usługę windykacji należności proponujemy naszym klientom w przypadku należności trudno ściągalnych oraz w przypadku umów z zakazem cesji, bez możliwości zgody na sprzedaż wierzytelności. Polega na polubownym lub sądowym dochodzeniu roszczeń od dłużnika.

Dzięki utartej ścieżce, zarówno w postępowaniu sądowym jak i komorniczym proponujemy naszym klientom krótki i konkurencyjny czas realizacji umowy.

Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych przed odzyskaniem należności od dłużnika, wobec czego wierzyciel nie ponosi żadnych kosztów przed wyegzekwowaniem należności. Zapłatę za usługę, w formie prowizji, pobieramy po ostatecznym rozliczeniu zrealizowanej umowy.

Działania jakie prowadzi HADES Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Lubinie względem dłużników są zgodne z przepisami prawa. Stosujemy różne kombinacje metod odzyskiwania należności, w zależności od złożoności sprawy.