NASZA OFERTA

Stała współpraca – umowa ramowa i pieczęć prewencyjna

Stała współpraca polega na podpisaniu z HADES Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Lubinie ramowej umowy skupu wierzytelności.

W każdym przypadku negocjujemy indywidualne warunki ramowej umowy skupu wierzytelności, gdzie ustalamy m.in.: prowizję, dłużników oraz termin płatności.

W przypadku braku wpłaty ze strony dłużnika współpraca ta gwarantuje wierzycielowi otrzymanie środków finansowych w określonym terminie.

Podstawowe informacje potrzebne do przedstawienia oferty stałej współpracy to:

Do umowy dotyczącej stałej współpracy proponujemy naszym Klientom pieczęć prewencyjną, która jest skutecznym i sprawdzonym narzędziem, mającym na celu zdyscyplinowanie kontrahentów do terminowego regulowania płatności. Jest to forma informacji na temat stałej współpracy wierzyciela z profesjonalną firmą windykacyjną i jednocześnie ostrzeżenie, że w razie braku zapłaty w terminie, dochodzeniem należności zajmie się HADES Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Lubinie.