NASZA OFERTA

Skup wierzytelności

Skup wierzytelności przez HADES Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Lubinie polega na przejęciu wierzytelności względem Dłużnika. Szczególnie zainteresowani jesteśmy wykupem zobowiązań Zakładów Opieki Zdrowotnej, Samorządów Terytorialnych, Jednostek i Zakładów Budżetowych oraz podmiotów powiązanych z PKP.

Przejmujemy zarówno wierzytelności bez zakazu cesji, jak i te, które są nim obarczone.

W celu najlepszego zaspokojenia potrzeb naszych klientów, w każdym przypadku negocjujemy indywidualne warunki przejęcia wierzytelności.

Dla wyceny konkretnej wierzytelności potrzebujemy informacji dotyczących: